Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Tmi Isoisän Puulelut Heidi Hallikainen, y-tunnus 1458611-0, info@isoisanpuulelut.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tmi Isoisän Puulelut Heidi Hallikainen, Heidi Hallikainen 040-5744234, info@isoisanpuulelut

Rekisterin nimi
Pappaspocket-verkkokauppa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään verkkokaupan omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Tmi Isoisän Puulelut Heidi Hallikainen käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö  
Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mahdollinen kielto lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat.

Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Ylläpitäjällä on käyttäjätunnukset palveluun www.pappaspocket.fi. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Erimielisyydet asiakkaan ja verkkokaupan välillä
Jos verkkokaupan ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).